1. Hvordan finder vi bedst den freelancer, vi har brug for?

Opret et job
Første step mod at finde den perfekte freelancer er at oprette et job enten i form af en konkret opgave, længerevarende projekt eller løbende samarbejde.

Tilføj kompetencer og detaljer
I finder de bedste freelancere ved at skrive en god og udførlig jobbeskrivelse. Jobbeskrivelsen skal indeholde information om de opgaver, der skal løses, hvilke kompetencer den ideelle kandidat bør besidde, samt praktisk info om hvor og hvornår jobbet skal udføres. Sørg for at tilføje alle relevante kompetencer som I har brug for, så I får de bedst mulige matches med freelancere som besidder de kompetencer I søger.

Offentliggør jobbet eller inviter profiler til at søge
På sidste trin i joboprettelsen, kan I vælge at offentliggøre jobopslaget, så alle kan se det og give et bud på jobbet, eller I kan vælge at holde jobbet skjult, så kun de freelancere som I selv inviterer til jobbet får adgang.

2. Hvordan sikrer Worksome freelancerens kvalitet og kompetencer?

Worksome screener manuelt alle freelancere, som opretter en profil. Vi gennemgår blandt andet tidligere arbejdserfaring, uddannelse, erfaringsniveau og kompetencer før profilen bliver godkendt til at søge job, så vi sikrer en høj kvalitet.

3. Hvor meget koster Worksome?

Worksome er en “no-cure no-pay”-platform, og det er gratis at oprette en profil og lave jobopslag.
Når du hyrer en freelancer på Worksome, betaler du blot det aftalte beløb til freelanceren (timesats eller fast pris) og et servicegebyr på 4 % til Worksome.

4. Hvordan skal vi betale vores freelancere i Worksome?

  • Når en opgave er udført laver freelanceren en opkrævning. Dette bliver I notificeret om på email og SMS. Herefter modtager I en traditionel faktura på jeres email.

  • Når I har betalt fakturaen til Worksome, sørger vi automatisk for at freelanceren modtager sin betaling og begge parter kan give en rating samt en anmeldelse af forløbet.

5. Hvilken bankkonto kan vi indbetale på?

Indbetal på vores bankkonto i Danske Bank:

Reg. nr: 3409
Kontonr: 0012113595

Sørg for at skrive jeres firmanavn i tekstfeltet på indbetalingen.

Bemærk: Husk at godkende opkrævningen inde i jeres jobdialog, inden I betaler.

6. Hvordan bliver vi bedst enige om rammer og vilkår for et job?

Worksome understøtter, at I kan føre en dialog med freelancere om vilkår og aflønning. Når I er blevet enige om et aftalegrundlag, accepterer I freelancerens bud og derved skabes automatisk en kontrakt mellem jer, som I kan referere tilbage til.

7. Hvem har ansvaret for, at projektet løses?

Efter at en aftale er indgået på Worksome, er freelanceren, som I har indgået aftalen med, ansvarlig for at løse opgaven eller fuldføre jobbet. Worksome kan ikke stilles ansvarlig for et job eller en opgave som ikke er udført på tilfredsstillende vis, men vi hjælper gerne med at finde en god løsning eller en ny og mere kvalificeret person til jobbet.

8. Hvad gør vi, hvis en freelancer ikke lever op til vores forventninger?

Når der er indgået en kontrakt ml. freelancer og virksomhed, skal begge parter så vidt muligt leve op til deres forpligtelser.
Worksome anbefaler altid, at virksomheden afregner for den brugte tid og giver freelancere ærlig og konstruktiv feedback i vores platform.
I tilfælde af en tvist der skyldes misligholdelse af den indgåede aftale, må virksomheden agere som i en tilsvarende situation udenom Worksome.

9. Er alle virksomheder velkomne på Worksome?

Alle virksomheder som har en tydelig og transparent forretningmodel, et CVR nummer og som er åbne omkring hvilke personer der står bag, er velkomne på Worksome. Virksomheder som udbyder produkter der er uigennemskuelige (fx phishing, pyramidespil, mm.) eller som ikke er transparente ift. ejerforhold og forretningsmodel er ikke velkomne på Worksome. Worksome forbeholder altid retten til individuelt at vurdere hvorvidt en virksomhed er velkommen på Worksome, uden at skulle give yderligere dybdegående forklaring.

10. Kan vi have flere brugere fra vores virksomhed?

JA! Det kan I sagtens. På Worksome har vi en Team-funktion, som gør det muligt for jer at invitere kollegaer per email, som skal have adgang til jeres fælles Worksome account. I kan læse mere om dette ved at klikke på jeres logo i øverste højre hjørne, og derefter Teams.


The end!
Har du flere spørgsmål, så skriv i chatten (der sidder altid gode folk klar).

Did this answer your question?