Hvordan finder vi bedst den freelancer, vi har brug for? 

I begynder med at oprette et job. Et job kan både være en konkret opgave, I skal have løst, eller det kan være, at I leder efter en bestemt freelancer som skal løse flere forskellige opgaver som en del af jeres team. I finder de bedste freelancere ved at skrive en god og udførlig jobbeskrivelse. Jobbeskrivelsen skal indeholde information om de opgaver der skal løses, hvilke kompetencer den ideelle kandidat bør besidde, samt praktisk info om hvor og hvornår jobbet skal udføres.
Når jobbet er oprettet, kan I vælge at offentliggøre det, så alle kan se og give et bud på jobbet. Eller I kan vælge at holde jobbet skjult, så kun de freelancere, som I selv inviterer til jobbet får adgang.
Sørg for at tilføje alle relevante kompetencer som I har brug for, så I får de bedst mulige match med freelancere som besidder de kompetencer I søger efter.

Hvor meget koster Worksome? 

Worksome er en “no-cure no-pay”-platform, og det er gratis at oprette sig og lave jobopslag.
Når du hyrer en freelancer på Worksome, betaler du blot det aftalte beløb til freelanceren (timesats eller fast pris) plus et servicegebyr på 4 % til Worksome.

Hvordan skal vi betale vores freelancere i Worksome?

Når en opgave er udført vil freelanceren lave en opkrævning, og I herefter modtage en faktura fra Worksome. Når denne er betalt, vil Worksome automatisk sørge for, at freelanceren bliver betalt. Når betalingen er gennemført kan begge parter give en rating samt en anmeldelse af forløbet.

Hvordan sikrer Worksome freelancerens kvalitet og kompetencer?

Worksome screener alle freelancere som ansøger om oprettelse af profil. Vi gennemgår uddannelse, erfaringsniveau, kompetencer og kvalitet af profil, så vi sikrer en høj kvalitet.

Hvordan bliver vi bedst enige om rammer og vilkår for et job? 

Worksome understøtter, at I kan føre en dialog med freelancere om vilkår og aflønning. Når I er blevet enige om et aftalegrundlag, accepterer I freelancerens bud og derved skabes automatisk en kontrakt mellem jer, som I kan referere tilbage til.

Hvem har ansvaret for, at projekter løses? 

Efter at en aftale er indgået på Worksome, er freelanceren som I har indgået aftalen med ansvarlig for at løse opgaven eller fuldføre jobbet. Worksome kan ikke stilles ansvarlig for et job eller en opgave som ikke er udført på tilfredsstillende vis, men vi hjælper gerne med at finde en god løsning eller en ny og mere kvalificeret person til jobbet.

Hvordan bliver vi faktureret? 

Når en freelancer skal have betaling, opretter vedkommende en opkrævning i jeres jobdialog på Worksome. Dette bliver I notificeret om på email og sms.
Hvis opkrævningen stemmer overens med jeres aftale, godkender I den inde fra jobdialogen, og derefter modtager I en traditionel faktura på jeres email.
Når I har betalt fakturaen til Worksome, sørger vi automatisk for at freelanceren modtager sin betaling.

Hvilken bankkonto kan vi indbetale på? 

Indbetal på vores bankkonto i Danske Bank:

Reg. nr: 3409
Kontonr: 0012113595

Sørg for at skrive jeres firmanavn i tekstfeltet på indbetalingen.

Bemærk: Husk at godkende opkrævningen inde i jeres jobdialog, inden I betaler.

Hvad gør vi, hvis en freelancer ikke lever op til vores forventninger? 

Når der er indgået en kontrakt ml. freelancer og virksomhed, skal begge parter så vidt muligt leve op til deres forpligtelser.
Worksome anbefaler altid, at virksomheden afregner for den brugte tid og giver freelancere ærlig og konstruktiv feedback i vores platform.
I tilfælde af en tvist der skyldes misligholdelse af den indgåede aftale, må virksomheden agere som i en tilsvarende situation udenom Worksome.

Er alle virksomheder velkomne på Worksome?

Alle virksomheder som har en tydelig og transparent forretningmodel, et CVR nummer og som er åbne omkring hvilke personer der står bag, er velkomne på Worksome. Virksomheder som udbyder produkter der er uigennemskuelige (fx phishing, pyramidespil, mm.) eller som ikke er transparente ift. ejerforhold og forretningsmodel er ikke velkomne på Worksome. Worksome forbeholder altid retten til individuelt at vurdere hvorvidt en virksomhed er velkommen på Worksome, uden at skulle give yderligere dybdegående forklaring.

Kan vi have flere brugere fra vores virksomhed? 

I dag har I et enkelt login til jeres virksomhed, som I kan dele uden begrænsning. I vores roadmap for fremtidig udvikling ligger blandt andet en fler-bruger-version, hvor I vil få jeres egne personlige brugere tilknyttet jeres virksomhedsprofil. 

Did this answer your question?