1. Når du byder på et job, skal du som freelancer selv besidde de efterspurgte kompetencer, som jobbet kræver. Giv derfor kun bud på job, du selv kan løse og ikke på vegne af andre end dig selv.
  2. Når du giver et bud eller indgår en aftale med en virksomhed, skal det foregå i Worksome. Har du haft en dialog og evt. en forhandling udenom Worksome på fx mail eller telefon, skal du huske at oprette et bud i Worksome, så virksomheden kan acceptere buddet.
  3. Al betaling og fakturering foregår gennem Worksome. Når du vil indkræve betaling på et job i Worksome, skal du huske at oprette en opkrævning på jobbet, så virksomheden kan godkende en betaling til dig. Vi laver automatisk en faktura på dine vegne, så du skal ikke selv oprette en særskilt faktura. (Se mere i vores FAQ)
  4. Du må naturligvis ikke bruge Worksome til at sælge andre services eller produkter til en virksomhed på Worksome, som de ikke selv efterspørger i deres dialog med dig eller i et konkret jobopslag.
  5. Dine bud og din dialog med virksomheder skal være relevant og personlig, og du skal derfor undlade at sende rene copy-paste tekster.
  6. Husk ikke at påbegynde arbejde, som du skal have betaling for, før virksomheden har indgået aftale med dig ved at acceptere dit bud på et job.
Did this answer your question?