Hvad er en freelancer? 

En freelancer hos Worksome er en freelancer eller konsulent, som stiller sine kompetencer til rådighed som regel til flere forskellige virksomheder. En freelancer er “sin egen chef” og bestemmer således selv, hvem han/hun vil arbejde for.

Hvad kan jeg lægge på min profilside? 

Din profil er der, hvor du præsenterer alle dine fantastiske evner. På din profil bør du som minimum tilføje en beskrivelse af dine kompetencer, erfaring, og hvilke opgaver du kan løse for de virksomheder, som er på Worksome.

Hvilke retningslinjer har I for at godkende profiler? 

For at få godkendt din profil skal den indholde følgende informationer:

 • En titel, der bedst beskriver dig og din primære jobfunktion
  (Ingen navne på virksomheder i din titel eller dit navn)

 • Relevant uddannelse og/eller dokumenteret erfaring inden for dit felt eller angivelse af, at du er studerende. Du kan bruge felterne "joberfaringer" og "uddannelse" i Worksome. Du kan også uploade dit CV eller linke til din LinkedIn-profil.

 • Tilføje minimum 3 kompetencer 

 • En god beskrivelse af dig, dine kompetencer, din erfaring, og hvilke opgaver du kan løse.

 • Et profilbillede af dig selv

Vi godkender stort set alle, der opfylder disse betingelser og som stiller en veldefineret service til rådighed. Dog forbeholder vi os retten til at vurdere den enkelte profil udover disse retningslinjer.

Jeg har allerede et fast job. Er Worksome noget for mig? 

Ja, såfremt du har tid og lyst til at arbejde ved siden af dit nuværende job. Det kan være, at du gerne vil arbejde på et spændende projekt i aftentimerne, eller kan hive en dag om ugen ud af din kalender, hvor du kan tage arbejde gennem Worksome.

Kan jeg kopiere min LinkedIn beskrivelse direkte ind på Worksome? 

Du hersker selv over din profilbeskrivelse og er således velkommen til at kopiere indhold fra andre sites ind, så længe du selv er ophavsmand til materialet.


Hvad skal jeg sætte som min timesats?

Du bestemmer selv, hvilken timesats du vil sætte. Husk at den timesats du kan kræve er afhængig af, hvilket fagområde du beskæftiger dig med, din erfaring og dermed din markedsværdi. Dertil vil du også kunne kræve en højere timepris, såfremt du har gode ratings på Worksome. Vi råder dig til at sætte en middel timepris for dit fagområde, indtil du har fået et par ratings, som kan retfærdiggøre en højere pris.

Hvordan fungerer det med skat og moms? 

Alle beløb i Worksome vises og angives ekskl. moms, med mindre andet er specificeret. Det vil sige, at du ikke skal inkludere moms, når du giver bud eller indtaster din timesats. 

Der kommer automatisk moms på fakturaen til dit eget regnskab (se "Hvordan skal jeg fakturere?"). Hvis du har CVR-nummer, men ikke er momsregistreret, eller hvis du leverer momsfrie ydelser (fx journalistisk tekstarbejde), kan du vælge på de enkelte opkrævninger, at du ikke skal have moms på.
Hvis du ikke har et CVR-nummer, og du skal modtage betaling som B-indkomst, vil dine opkrævninger automatisk være momsfritaget. Bemærk at du først skal anmode om at kunne modtage B-indkomst (se "Skal jeg have et CVR-nummer").
Du skal desuden være opmærksom på, at du som udgangspunkt maksimalt kan tjene 50.000 uden at være momsregistreret. 

Der kommer automatisk moms på opkrævninger til din kunde i Worksome. Da Worksome laver en mellemfakturering, vil der altid være moms på fakturaen til din kunde uanset, om du som freelancer selv er momsfritaget.

Freelancere har selv ansvar for at indberette indkomst fra Worksome til SKAT. Vi henviser til rådgivning fra SKAT eller en revisor omkring indberetning på selvangivelse.

Skal jeg have et CVR-nummer eller kan jeg få betaling som B-indkomst?

Hvis du har registreret din egen virksomhed med eget CVR-nummer, kan du uden videre tage opgaver i Worksome. Du kan også vente til du har fået opgaven og først registrere din virksomhed, når du skal til at lave en opkrævning.
Hvis du ikke har et CVR-nummer og ønsker at tage imod betaling som B-indkomst, skal du henvende dig til vores support. Vi kan derefter åbne op for, at du kan lave opkrævninger uden CVR-nummer og uden moms.
Vi understøtter som udgangspunkt kun, at traditionelt honorarbaserede opgaver afregnes som B-indkomst. 

Hvordan søger jeg et job i Worksome?

Når din profil er godkendt, kan du søge de åbne job i Worksome. Du kan også blive inviteret til et skjult job af virksomheder selv. I begge tilfælde gælder det, at du skal give et bud på at løse opgaven, herunder en pris for dit arbejde enten som timesats, månedsats eller fast budget. Fra jobsiden kan du give et bud eller skrive en besked, hvis du har brug for flere oplysninger, inden du laver dit bud.

Hvis virksomheden har indtastet et eksakt beløb på jobbet, vil du på jobsiden have adgang til 2 knappe "Jeg er på" og "Giv et bud". Hvis du synes beløbet, som virksomheden har foreslået, passer til opgaven, klikker du blot "Jeg er på". Og ellers indtaster du dit eget beløb ved at klikke "Giv et bud".

Når dit bud er afgivet, oprettes en dialog med virksomheden, som I fremover kan bruge til al kommunikation på jobbet - herunder kontrakt, opkrævning, betaling og anmeldelse.

Hvordan modtager jeg min betaling? 

Når en opgave er fuldført, eller når en aftalt periode er afslutte (eks. 1 måned) kan du lave en opkrævning fra virksomheden. Dette gør du inde fra jeres jobdialog, hvor dit bud og jeres kontrakt i forvejen ligger. Du indtaster det aftalte beløb (enten fast honorar, eller det antal timer som du har arbejdet). Virksomheden, som du har arbejdet for, modtager nu en opkrævning. Så snart Worksome har modtaget det aftalte beløb, vil du modtage din betaling på din konto i Worksome. Du kan til hver en tid trække dit indestående ud til din bankkonto.

(Bemærk, at du også skal acceptere jeres kontrakt, før det er muligt at lave en opkrævning)

Hvordan skal jeg fakturere?

Du slipper for at fakturere selv. Når du laver en opkrævning i Worksome, skaber vi automatisk en faktura fra dig til os. Den kan du derefter inkludere i dit regnskab. 

Du finder et link til vores faktura fra din opkrævning på jobbet - og ligeledes i den mail, der er sendt, når opkrævningen godkendes.
Denne faktura kan du derefter inkludere i dit regnskab som et bilag. I nogle regnskabsystemer hedder et sådan bilag et finansbilag og beløbet skal bogføres som kredit, så det bliver en indtægt enten ved at vælge "Kredit" (i stedet for Debet) eller ved at angive beløbet som et negativt tal.

De fleste regnskabssystemer har vejledninger til at bogføre indtægter, som man ikke selv har faktureret.
Her er en vejledning til Dinero
Her er en vejledning til Billy's Billing (til affiliate-indtægter, men med samme princip)
Andre regnskabsystemer har tilsvarende funktioner.

Hvordan får jeg feriepenge, weekendtillæg, barsel osv? 

Worksome er indtil videre kun for folk med eget CVR nummer. Såfremt du ønsker at opspare til pension, feriepenge, sygeforsikring og lignende, bør du selv oprette sådanne ordninger.

Hvad gør jeg, hvis en virksomhed ikke vil betale? 

Hvis du havner i en situation, hvor en virksomhed ikke vil afregne for et aftalt job, så er dine muligheder de samme, som når dit job er udført udenom Worksome. Vi anbefaler naturligvis at afstemme forventninger med virksomheden fuldt ud inden arbejdet påbegyndes.

Hvordan kan jeg få en god rating? 

Du opnår den bedste rating sådan:

 • Vær sikker på, at du forstår omfanget af den opgave, som du bliver hyret til at løse.

 • Undgå at takke ja til en opgave, hvis du ikke er sikker på, at du har de fornødne kompetencer

 • Afstem forventninger: Bekræft gerne overfor virksomheden, hvordan du har tænkt dig at løse opgaven og få dem gerne til at bekræfte den anden vej, så der er klare linjer før arbejdet påbegyndes

 • Kommunikér hellere for meget end for lidt og hold en professionel tone i dialogen

 • Send en klar beskrivelse af de ting, som du har gjort ved opgavens afslutning, så virksomheden tydeligt kan se, hvad de har betalt for.


Kan jeg tage et fuldtidsjob hos virksomheden? 

Ja selvfølgelig, og det koster ikke en krone. Vi ved godt, at der nogle gange opstår en unik mulighed for en god fast stilling, og den skal du være helt fri til at tage. Vi håber selvfølgelig, at du vil blive ved med at tage enkelte opgaver gennem Worksome, mens du er i fuldtidsjob, og at du vi komme tilbage som freelancer en dag.

Did this answer your question?