1. Når du legger inn et anbud på en jobb som frilanser, må du ha de ferdighetene jobben skisserer, og vite at du vil kunne fullføre jobben til en høy standard. Alle anbudene, du legger inn, må også være på vegne av deg selv og ikke på vegne av noen andre.

  2. Når du legger inn et anbud eller inngår en avtale med et selskap må det skje på Worksome-plattformen. Hvis du har hatt dialog eller forhandlinger utenfor Worksome, på e-post eller telefon, må du sørge for, at du legger inn anbudet ditt på Worksome. På denne måten vil selskapet være i stand til å godta anbudet ditt på en sikker måte.

  3. Alle betalinger og faktureringer finner sted på vår hjemmeside. Når du ønsker å kreve en betaling for en jobb gjennom Worksome, må du bare legge inn kostnaden for jobben, slik at vi kan godkjenne betalingen for deg. Vi lager automatisk en faktura på dine vegne. (Se mer i vår FAQ for frilansere)

  4. Du har ikke lov til å bruke Worksome som en plattform for å selge andre tjenester eller produkter enn det bedriftene selv ber om i dialog med deg eller i en konkret jobbpost.

  5. Dine anbud og dialog med bedrifter må være relevante og ærlige. Du bør ikke kopiere og lime inn tekst.

  6. Husk å ikke begynn på en jobb, du skal ha betalt for, før du har inngått en avtale med selskapet. og de har akseptert tilbudet ditt på en bestemt jobb. 

Did this answer your question?