Hvordan finne den beste frilanseren for jobben?

Start med å opprette en stillingsannonse. Annonsen skal beskrive en bestemt oppgave eller en samling av oppgaver, som en spesialist kan jobbe med som en del av ditt teamet.

For å finne de beste frilanserne for prosjektet ditt, er det viktig å skrive en omfattende, ærlig stillingsbeskrivelse, som inneholder detaljert informasjon om oppgavene. Stillingsbeskrivelsen skal også inneholde ferdigheter og erfaring, du leter etter i en spesialist, så vel som når og hvor jobben skal utføres.

Når annonsen er opprettet har du to publiseringsalternativer. Du enten velge å publisere det, slik at alle kan søke og levere anbud, eller du kan velge å holde jobben skjult for alle utenom inviterte frilansere.

Hvordan betaler vi våre frilansere gjennom Worksome?

Når en jobb er ferdig vil frilanseren kreve betaling. Du vil da motta en faktura fra Worksome. Når fakturaen er betalt, vil Worksome automatisk sørge for at frilanseren blir betalt. Når betalingen er fullført kan begge parter gjøre en vurdering og gjennomgang av prosessen.

Hvordan sikrer Worksome kvaliteten og kompetansen til frilansere?

Vi viser alle frilansere som lager profil på vår plattform. Ut i fra profilen vurderer vi utdanning, erfaring, ferdigheter og profilkvalitet. Dette sikrer høy kvalitet.

Hvordan blir vi enige om vilkår og betingelser for en jobb?

Worksome støtter deg i å gjennomføre en dialog med frilansere om vilkår og betingelser. Når du har avtalt kontraktsbetingelsene og akseptert frilanserens tilbud vil en kontrakt automatisk bli generert.

Hvem er ansvarlig for at prosjekter løses?

Når en kontrakt er inngått på Worksome, er frilanseren, som du har inngått en avtale med, ansvarlig for å løse oppdraget eller fullføre jobben. Worksome kan ikke holdes ansvarlig for en jobb eller oppgave, som ikke har blitt tilfredsstillende utført. Vi er imidlertid glade for å hjelpe deg med å finne en god løsning eller en ny og mer kvalifisert person for jobben.

Hvordan blir vi fakturert?

Når en frilanser har fullført en jobb, registrerer han/hun dette i jobbdialogen på Worksome. Du vil da bli varslet via e-post og tekstmelding. Hvis kravet er i samsvar med avtalen deres, godkjenner du den i jobbdialogen. Du mottar deretter en tradisjonell faktura via e-post. Når du har betalt fakturaen til Worksome, sørger vi automatisk for at frilanseren mottar hans/hennes betaling.

Hvilken bankkonto skal vi overføre til?

Innskudd på vår bankkonto i Danske Bank:

Reg.nr: 3409

Kontonummer: 0012113595

Pass på at du skriver ditt firmanavn i tekstboksen under innskuddet.

Merk: Husk å godkjenne forespørselen fra frilanseren i jobbdialogen, før du betaler.

Hva gjør Worksome hvis en frilanser ikke oppfyller forventningene?

Når en kontrakt er dannet mellom en frilanser og et selskap, er begge parter pålagt å oppfylle sine forpliktelser så langt som mulig.

Worksome anbefaler alltid, at selskapet godkjenner tiden, som er brukt og, at frilansere gir ærlig og konstruktiv tilbakemelding på vår plattform. Hvis et kontraktbrudd oppstår, må selskapet opptre som om en lignende situasjon oppstod utenfor Worksome.

Er alle selskaper velkommen på Worksome?

Alle selskaper, som har en tydelig og transparent forretningsmodell, et momsnummer og som er åpne om, hvem som står bak selskapet, er velkomne på Worksome. Bedrifter som tilbyr produkter, som er ugjennomsiktige (for eksempel phishing, pyramidespill, etc.) eller som ikke er transparente, når det gjelder eierskap og forretningsmodell er ikke velkomne på Worksome. Worksome forbeholder seg alltid retten til individuelt å vurdere om et selskap er velkommen på Worksome uten å gi ytterligere grundig forklaring.

Kan vi ha flere brukere fra vårt firma?

I dag har du en enkel pålogging for bedriften din. Denne kan du dele uten begrensning. Vårt roadmap for fremtidig utvikling av plattformen inneholder en multifunksjonsversjon, hvor dere vil få deres egne personlige brukere tilknyttet bedriftens profil.

Did this answer your question?